top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden samengevat

* Door een of meerdere instrumenten bij ons te huren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene

   voorwaarden.

* Door een instrument te huren bij Slagwerkverhuur Friesland, garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent of

   toestemming heeft om bij ons te huren.

* Gebeurtenissen die buiten de controle van Slagwerkverhuur Friesland plaatsvinden, worden beschouwd als overmacht.

* De geldende huurprijs is die welke wordt overeengekomen op het moment dat de huurovereenkomst wordt bevestigd

   door de huurder.

* De huurder is na ontvangst van de instrumenten geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging

   hiervan. Naast de huurkosten zullen ook de kosten voor vervanging of reparatie aan de huurder in rekening worden

   gebracht.

* Slagwerkverhuur Friesland behoudt zich het recht voor om alle informatie zonder voorafgaande kennisgeving te

   wijzigen. 

* Annuleren van een afgesloten huurovereenkomst is tot 14 dagen voor aanvang van de overeengekomen huurperiode

   kosteloos. Daarna zijn de kosten 25% van de totale huurprijs. 

Algemene Voorwaarden

Deze pagina bevat de Algemene Voorwaarden. lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u instrumenten bij ons huurt. U dient te begrijpen dat u door het huren van (een van) onze instrumenten akkoord gaat met deze voorwaarden.

Door een instrument te huren bij Slagwerkverhuur Friesland, garandeert u dat u tenminste 18 jaar oud bent of toestemming heeft van uw ouders om bij ons te huren. U accepteert derhalve deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle huurovereenkomsten geplaatst bij Slagwerkverhuur Friesland. Geen van deze Algemene Voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten. Geen andere voorwaarden of wijzigingen zijn bindend , tenzij schriftelijk overeengekomen en door ons ondertekend.

Persoonlijke Informatie

Alle persoonlijke informatie die u verstrekt wordt gebruikt om u het verhuren aan u te garanderen en is alleen beschikbaar voor Slagwerkverhuur Friesland en wordt niet gedeeld met derden. U heeft het recht om de informatie die over u wordt bewaard in te zien. U heeft altijd het recht om Slagwerkverhuur Friesland te verzoeken de informatie die over u wordt bewaard te verwijderen of te corrigeren. Door de Slagwerkverhuur Friesland Voorwaarden te accepteren, gaat u akkoord met het bovenstaande.

Overmacht

Gebeurtenissen die buiten de controle van Slagwerkverhuur Friesland plaatsvinden en die redelijkerwijs niet te voorzien zijn, worden als overmacht beschouwd. Dit betekent dat Slagwerkverhuur Friesland wordt ontheven van de verplichtingen om contractuele overeenkomsten na te komen. Voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen zijn overheidshandelen of nalaten, nieuwe of gewijzigde wetgeving, conflict, embargo, brand of overstroming, sabotage, ongeval, oorlog, natuurrampen, pandemieën of stakingen. Dit geldt ook voor overheidsbesluiten die de markt negatief beïnvloeden.

Betaling

De geldende huurprijs is die welke wordt overeengekomen op het moment dat de huurovereenkomst wordt bevestigd door

de huurder. Betaling dient 14 dagen na beëindiging van de huurperiode te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

Aansprakelijkheid

De huurder is na ontvangst van de instrumenten geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging hiervan. Naast de huurkosten zullen ook de kosten voor vervanging of reparatie aan de huurder in rekening worden gebracht.

Annuleren

Annuleren van een afgesloten huurovereenkomst is tot 14 dagen voor aanvang van de overeengekomen huurperiode kosteloos.

Wordt er binnen 0 tot 14 dagen voor de overeengekomen huurperiode geannuleerd, dan zijn de kosten 25% van de totale huurprijs. 

Extra Informatie

Slagwerkverhuur Friesland behoudt zich het recht voor om alle informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

bottom of page