top of page

DISCLAIMER

Algemeen

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website worden vermeld. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.
 

Gebruik van deze website

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Wij (Slagwerkverhuur Friesland) streven ernaar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden bevatten. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website. 

 

Verwijzing naar andere websites

Wanneer wij hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden aanbieden, betekent dit niet dat Slagwerkverhuur Friesland de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Slagwerkverhuur Friesland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Slagwerkverhuur Friesland niet geverifieerd, 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn eigendom van Slagwerkverhuur Friesland of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopieren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slagwerkverhuur Friesland of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende, tenzij aangegeven. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Slagwerkverhuur Friesland stuurt, is niet gegarandeerd. Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

 

Wijzigingen

Slagwerkverhuur Friesland behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie , met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigingen zonder hiervan nadere aankondigingen te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie , met inbegrip van de tekst van deze gebruikersvoorwaarden, is gewijzigd.

 

Copyright 2020 Slagwerkverhuur Frieslan

 

bottom of page